Legal Workshops 

17909699218490616_edited.jpg

Ένας σύγχρονος επιτυχημένος δικηγόρος δεν είναι μόνο άρτια καταρτισμένος σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και πλήρως εξοικειωμένος με την τρέχουσα νομική πρακτική. Αφουγκραζόμενοι, λοιπόν, τις απαιτητικές ανάγκες της εποχής, οι δράσεις μας περιλαμβάνουν τη διοργάνωση διαδραστικών και βιωματικών Legal Workshops για κάθε επιμέρους τομέα δικαίου αναφορικά με επίκαιρα νομικά ζητήματα.

Τα Legal Workshops θα λαμβάνουν τη μορφή ημερίδων ή διημερίδων, αναλόγως της απαιτούμενης έκτασης για την κάλυψη του κάθε υπό συζήτηση θέματος.

Τα νομικά αυτά εργαστήρια θα αποτελούνται από δύο διακριτές ενότητες:

i) τη θεωρητική (Legal Theory): όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω των θεωρητικών παρουσιάσεων διακεκριμένων εισηγητών, να ενημερωθούν για κρίσιμα, θεμελιώδη και αμφιλεγόμενα νομικά ζητήματα, να προβληματιστούν, να προβούν σε άμεσο, γόνιμο διάλογο με τους εισηγητές και σε ανταλλαγή νομικών απόψεων και ιδεών,

ii) και την πρακτική (Legal Practice):
όπου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν σε πρακτικό πλέον επίπεδο τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις θεωρητικές αναπτύξεις μέσω προσομοιώτικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων εμβάθυνσης, ώστε να διαβεβαιώνονται ότι έχουν κατανoήσει ικανοποιητικά τη θεματική και ότι αόριστες, θολές έννοιες και όροι έχουν καταστεί σαφείς και ξεκάθαροι.

Προκειμένου για workshops με απαιτητικότερη ύλη θα χορηγείται σχετικό υλικό προετοιμασίας λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους.

Στο τέλος θα δίδεται σε όλους τους συμμετέχοντες πιστοποιητικό συμμετοχής και επιτυχούς εκπλήρωσης του Legal Workshop.

Οι ανωτέρω δράσεις θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Στόχος αυτών των skill-based workshops είναι η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην νομική θεωρία και δικηγορική/δικαστηριακή πρακτική και η εξοικείωση όλων μας με έννοιες και διαδικασίες της νομικής καθημερινότητας.

Blue Blueberries Food Fact Facebook Post.png

Διημερίδα: 7 και 8 Νοεμβρίου 2020, ώρα 18:00

Θέμα: Η “μαύρη” λίστα της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ)

Τομέας: Εμπορικό Δίκαιο
Ζητήματα: Πνευματική Ιδιοκτησία, Δίκαιο Πληροφορικής


Περιγραφή:

Πριν το Netflix, πολλοί από εμάς αναζητούσαμε ένα τρόπο να παρακολουθήσουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές διαδικτυακά και δωρεάν. Τη λύση βρίσκαμε σε διάφορες ιστοσελίδες, όπως το teniesonline ή το gamato.

 

Παρά την ικανοποίηση του κοινού, εύλογο είναι να αναρωτηθεί κανείς κατά πόσο νόμιμα υπήρχαν διαθέσιμα τα χιλιάδες αυτά αρχεία στα σχετικά site. Η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας απάντησε στο ερώτημα αυτό με την Απόφαση 16/2020.

Πρόγραμμα workshop:
7 Νοεμβρίου 2020, ώρα 18:00

Εισηγητής: Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής της Νομικής ΑΠΘ στον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, με ειδίκευση στο Δίκαιο Πληροφορικής

Ανάλυση της θεματικής επί τη βάσει διαδραστικής παρουσίασης και συζήτησης, επεξήγηση των νομικών όρων που θα είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση και επίλυση του πρακτικού (casestudy).

Παρουσίαση του πρακτικού που θα κληθούν να επιλύσουν οι συμμετέχοντες τη δεύτερη ημέρα, προκειμένου να δοθεί χρόνος για επεξεργασία και επισημάνσεις.

8 Νοεμβρίου 2020, ώρα 18:00

Παρουσίαση του πρακτικού (case study).


Συζήτηση αναφορικά με τις απαντήσεις και προσεγγίσεις των συμμετεχόντων.

Προφορική ανάπτυξη αυτών και τυχόν περαιτέρω ερωτήσεων ή επισημάνσεων.


Ανακοίνωση της λύσης του πρακτικού και σχολιασμός της απόφασης.

Εξερευνήστε τα Legal Workshop μας!

Υλικό που διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες

Επιμέλεια παρουσίασης: Τατιάνα Κυτταρούδη,

Συντονίστρια Legal Workshops - Τομέας Εμπορικού Δικαίου 2020-2021